Vai trò của văn hóa doanh nghiệp

Văn hóa doanh nghiệp

Văn hoá doanh nghiệp có vị trí và vai trò rất quan trọng trong sự phát triển của mỗi doanh nghiệp.
*  Đối với bên ngoài:
– Tạo sự khác biệt với doanh nghiệp khác.
– Tạo sự hấp dẫn nhân tài.
– Tạo sự tin cậy của đối tác.
– Tạo được hình ảnh và thương hiệu của doanh nghiệp.
– Tạo được niềm tin của cộng động.
– Bảo vệ doanh nghiệp trước sự công phá từ bên ngoài.

Vai trò của văn hóa doanh nghiệp
Vai trò của văn hóa doanh nghiệp

* Đối với bên trong:
– Tạo sự đoàn kết, gắn bó bên trong doanh nghiệp.
– Xây dựng được những truyền thống tốt đẹp.
– Phát hiện những tài năng tiềm ẩn thông qua các hoạt động văn hóa.
– Xây dựng được niềm tự hào của nhân viên về công ty mình.
       Văn hóa đươc tạo ra như một cơ chế khẳng định mục tiêu của DN, hướng dẫn và uốn nắn những hành vi và ứng xử của các thành viên trong DN. Bất cứ một tổ chức nào cũng có một số hiểu biết ngầm, những nguyên tắc vô hình tác động tới cách ứng xử hàng ngày tại nơi làm việc… Điều đó được biểu hiện rõ nét khi những thành viên mới gia nhập tổ chức, ngay từ đầu họ không được chấp nhận như những thành viên cũ, họ phải học những nguyên tắc vô hình này của cán bộ quản lý, hay nhân viên cũ, họ phải học những nguyên tắc của tổ chức đó. Sự vi phạm những nguyên tắc vô hình này của cán bộ quản lý, hay nhân viên thực thi sẽ dẫn đến kết quả khó được mọi người chấp nhận và thậm chí sẽ dẫn đến kết quả khó được mọi người chấp nhận và thấm chí còn bị loại bỏ ra khỏi tổ chức. Sự tuân thủ những nguyên tắc đó đóng vai trò là những căn cứ đầu tiên để được khen thưởng, thăng tiến.
Những người phù hợp, hay có một ảnh hưởng mạnh với tổ chức cũng như các thành viên của tổ chức, có nghĩa họ phải là những người có hành vi và cách ứng xử phù hợp với văn hóa đó. Không phải là một sự trùng lặp mà tất cả các nhân viên của Công viên Disney trông rất hấp dẫn, sạch sẽ, luôn nở một nụ cười tươi tắn. Đó chính là hình ảnh mà Disney muốn mang lại cho mọi người. Văn hóa đó được thể hiện bằng những luật lệ và nguyên tắc chính thống để đảm bảo rằng tất cả các nhân viên của Disney sẽ hành động thống nhất và tuân thủ theo những hình ảnh đó.
        Mặc dù tác động của Văn hoá doanh nghiệp đối với hoạt động của DN có cả yếu tố tính cực và yếu tố cản trở,  rất nhiều chức năng của nó là có giá trị đối với doanh nghiệp cũng như các thành viên trong doanh nghiệp. Văn hóa khuyến khích tính cam kết trong một doanh nghiệp, sự kiên định trong cách ứng xử của các thành viên. Điều này rõ ràng là có lợi cho một doanh nghiệp. Văn hóa cũng rất có giá trị đối với các thành viên trong doanh nghiệp, bởi vì nó làm giảm sự mơ hồ của họ, nó nói với họ mọi việc nên được làm như thế nào và điều gì là quan trọng.
Xem thêm:

Khái niệm về văn hoá doanh nghiệp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *