QUY ĐỊNH VỀ HÌNH THỨC LUẬN VĂN THẠC SĨ

Chúng tôi xin chia sẽ tới các bạn cách thức trình bày bài luận văn thạc sĩ một cách hoàn chỉnh, giúp bạn có một bài luận văn tốt nhất.

LUẬN VĂN ĐƯỢC TRÌNH  BÀY THEO THỨ TỰ SAU:

  1.   Trang bìa luận văn: Mẫu kèm theo
  2.   Mục lục của luận văn: Ghi chi tiết từng chương mục và số trang của chương mục đó.
  3.   Nôi dung luận văn: Trình bày rõ các vấn đề theo trình tự:

3.1. Phần mở đầu
      Lý do chọn đề tài
      Lịch sử nghiên cứu
      Mục đích nghiên cứu của luận văn, đối tượng, phạm vi nghiên cứu.
      Tóm tắt cô đọng các luận điểm cơ bản và đóng góp mới của tác giả
      Phương pháp nghiên cứu.
3.2.         Nội dung:
     Chương 1
     Chương 2
     Chương 3
3.3.         Kết luận:
     Những kết luận mới
     Đóng góp mới và kiến nghị của tác giả về sử dụng kết quả nghiên cứu của luận văn.
3.4        Danh mục các tài liệu tham khảo (có hướng dẫn riêng kèm theo)
     Các phụ lục (nếu có) để làm sáng tỏ nội dung của luận văn.

  1.   Phải trình bày mạch lạc, rõ ràng, sạch sẽ, theo đúng yêu cầu của các công trình đưa in, kể cả tài liệu minh hoạ. Các bảng biểu, đồ thị, hình vẽ … nếu trình bày theo chiều ngang của khổ giấy thì cần được đóng ngay đầu bảng biểu… vào gáy của quyển luận văn. Các công thức, ký hiệu … nếu phải viết  thêm bằng tay thì cần viết bằng mực đen, rõ ràng, sạch sẽ.
  2.   Luận văn được in trên một mặt giấy trắng khổ A4 (210 x 297mm), dày không quá 100 trang, không kể hình vẽ, bảng biểu, đồ thị và danh mục tài liệu tham khảo. Đối với các luận văn về khoa học xã hội khối lượng có thể nhiều hơn 20% đến 30%.
  3.   Luận văn sử dụng chữ VnTime (Roman) hoặc Times New Roman cỡ 13 Hệ soạn thảo Winword hoặc tương đương; mật độ chữ bình thường, không được nén hoặc kéo dãn khoảng cách giữa các chữ; dãn dòng đặt ở chế độ 1,5 lines; lề trên 3,5cm; lề dưới 3,0cm; lề trái 3,5cm, lề phải 2 cm. Số trang được đánh ở giữa, phía dưới trang giấy.
  4.   Luận văn đóng bìa cứng, khổ 210 x 297 mm, ngoài bìa có mạ chữ vàng.
  5.   Tuyệt đối không được tẩy, xoá, sửa chữa trong luận văn.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *